07:45 - 1403/04/19

فوری/زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت قطعی شد

در سال ۱۴۰۳، پس از اعمال شایستگی یا اپریزال برای کارکنان صنعت نفت، مستمری بازنشستگان به طور متناسب و مستمر تنظیم خواهد شد.

فوری/زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت قطعی شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،بازنشستگی یک فرآیند است که در آن فرد از فعالیت‌های حرفه‌ای خود دست می‌کشد. این مرحله می‌تواند به صورت کامل یا نیمه‌وقت باشد، که در این صورت فرد با کاهش ساعات کاری یا حجم کار به تدریج از شغل خود فاصله می‌گیرد. بازنشستگی معمولاً به دلیل سالخوردگی، مشکلات جسمی یا تندرستی اتفاق می‌افتد.

متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ یکی از پرسش‌های پرتکرار بازنشستگان ارجمند در تیرماه است. ازاین‌رو، تصریح می‌شود زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت بعد از اعمال شایستگی یا همان اپریزال شاغلان این صنعت خواهد بود.

رویکرد این برنامه، دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، متناسب‌سازی مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان با حقوق شاغلان این صنعت؛ دوم، با تنظیم سازوکاری خاص که شامل عدد ثابت و درصدی مشخص است، کمک شایانی به مستمری‌های حداقلی شود.

بررسی روند سال‌های اخیر در اعمال اضافات عمومی و متناسب‌سازی، دو نکته را روشن می‌کند؛ نخست اینکه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ازنظر زمانی بعد از اعمال شایستگی برای شاغلان انجام شده است که در این سه سال این زمان تقریباً یک تا دو ماه بوده است. دوم اینکه متناسب‌سازی برای بازنشستگان با فرمول عدد ثابت انجام شده تا مستمری‌های کمتر، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.

بر این اساس، انتظار می‌رود امسال نیز همین چارچوب زمانی و رویکردی برای متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ اعمال شود.
پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط