فرهنگیان

فرهنگیان/دل معلمان و فرهنگیان با اعلام این خبر شاد شد

فرهنگیان قرار است واریز شود و این خبر مهمی برای فرهنگیان خواهد بود در ادامه اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را در باره مطالبات فرهنگیان خواهید خواند

معلمان و فرهنگیان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصربه نقل از روز۱۰۰ فرهنگیان قرار است واریز شود و این خبر مهمی برای فرهنگیان خواهد بود در ادامه اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را در باره مطالبات فرهنگیان خواهید خواند.برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.

فرهنگیان/دل معلمان و فرهنگیان با اعلام این خبر شادشد

فرهنگیان قرار است واریز شود و این خبر مهمی برای فرهنگیان خواهد بود در ادامه اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را در باره مطالبات فرهنگیان خواهید خواند.

داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه برای معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ گفت: ۶۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت باقی‌مانده‌ مطالبات پاداش پایان خدمت ناشی از اعمال رتبه بندی بیش از ۶۶ هزار نفر از معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ تامین و تخصیص پیدا کرد.

حقوق معلم

فرهنگیان/دل معلمان و فرهنگیان با اعلام این خبر شادشد

۱. باقیماندن پاداش هنوز پرداخت نشده در حال که پاداش ۱۴۰۱ پرداخت شده است.

۲. براساس شیوه نامه اجرایی قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، برای بازنشستگان تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، باید حداقل ۹۰ درصد رتبه بندی در حقوق بازنشستگی اعمال شود. اجرای این قانون بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نیازی به مصوبه بیشتر ندارد.۳. پرداخت معوقات احکام رتبه بندی در زمان شاغلی که با گذشت ۳۱ ماه از تاریخ صدور و اجرای احکام، هنوز پرداخت نشده است.

۴. پرداخت معوقات اصلاح احکام بازنشستگی از زمان بازنشستگی تا پایان اسفند ۱۴۰۲ که طلب اصلی آنان است.

بازنشستگان ۱۴۰۱ که حدود ۷۰ هزار نفر هستند:

۱. معوقات رتبه بندی مربوط به زمان شاغلی.

۲. صدور احکام اصلاحی حقوق بازنشستگی ناشی از رتبه بندی در نیمه دوم ۱۴۰۰ مربوط به زمان شاغلی و پرداخت معوقات آن.

۳. صدور احکام اصلاحی ناشی از رتبه بندی مربوط به سال ۱۴۰۱.

۴. پرداخت معوقات رتبه بندی زمان شاغلی و بازنشستگی مربوط به سال ۱۴۰۱.

بازنشستگان ۱۴۰۲ که تعداد آنان حدود ۷۰ هزار نفر است:

۱. پرداخت پاداش بازنشستگی که هنوز احصا هم نشده است.

۲. پرداخت معوقات رتبه بندی زمان شاغلی مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.

۳. صدور حکم اصلاحی حقوق بازنشستگی مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.

۴. پرداخت معوقات اصلاح حقوق بازنشستگی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.

شاغلین که حدود ۹۰۰ هزار نفرند:

۱. پرداخت معوقات رتبه بندی مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.

۲. صدور احکام رتبه‌بندی برای جاماندگان و معترضین.

۳. اصلاح شیوه نامه و آیین نامه رتبه بندی.

۴. پرداخت به موقع حق التدریس ۱۴۰۲

این دو مورد روی همکاری آنان در سال آینده بسیار موثر خواهد بود، چون در سال آینده حداقل ۲۰۰ هزار نفر نیروی حق التدریس کسری وجود دارد.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : روز 100

مطالب مرتبط