شاهین طبع، هاشمی را دوتایی کرد

شاهین طبع، هاشمی را دوتایی کرد تیم شهرداری گرگان بازی دوم نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال را برد. خبر ورزشی

شاهین طبع، هاشمی را دوتایی کرد

تیم شهرداری گرگان بازی دوم نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال را برد.

شاهین طبع، هاشمی را دوتایی کرد

خبر ورزشی