شاخص های رتبه بندی ۱۴۰۰ به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

شاخص های رتبه بندی ۱۴۰۰ به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد معاونان آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی – دانشجویی وزارت بهداشت در نامه ای شاخص های رتبه بندی ۱۴۰۰ را به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کردند. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در ۱۶ اسفندماه نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم […]

شاخص های رتبه بندی ۱۴۰۰ به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

شاخص های رتبه بندی ۱۴۰۰ به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

معاونان آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی – دانشجویی وزارت بهداشت در نامه ای شاخص های رتبه بندی ۱۴۰۰ را به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در ۱۶ اسفندماه نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشته و در آن خاطرنشان کرد در رتبه بندی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ تلاش شده است تا فعالیت در حوزه‌های دانشگاه به صورت شش بعدی و در پیکره‌ای واحد و مؤثر بر کیفیت «سرمایه های انسانی» دیده شود.

بر همین اساس معاونان آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی – دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با صدور نامه‌ای با سه امضا، شاخص‌های رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرا در سال ۱۴۰۰ را معرفی کردند.

از آنجا که رتبه بندی‌های بین المللی عمدتاً بر شاخص‌های کمی استوار هستند لزوم ظهور رتبه بندی‌های ملی و منطقه‌ای که کیفیت عملکرد دانشگاه‌ها را هدف گرفته اند بیش از پیش احساس می‌شود.

معاونت‌های آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تاکنون با فواصل زمانی مختلف نتایج رتبه بندی‌های خود را به صورت مجزا منتشر کرده اند.

معاونت آموزشی در رتبه بندی‌های دوره‌ای خود موسوم به طرح راد، تلاش کرده است تا در جهت بهبود فرایندهای محوری آموزش، پویایی جهت دار و پایایی و استحکام درونی فعالیت‌های آموزشی حرکت کند.

معاونت تحقیقات و فناوری نیز با انتشار ارزشیابی و رتبه بندی‌های سالانه خود به معرفی برترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه پژوهش و فناوری کشور پرداخته است.

علت تمایز رتبه بندی ۱۴۰۰ با رتبه بندی‌های قبلی

در نامه معاونان وزیر بهداشت آمده است: «در رتبه بندی ۱۴۰۰، تلاش شده است تا با دیدگاهی تلفیقی به فعالیت‌های دانشگاهی، علاوه بر تجمیع رتبه بندی‌های آموزشی و پژوهشی، ارتقا کیفی فعالیت‌های حوزه فرهنگی – دانشجویی نیز مد نظر قرار گیرد چرا که امروزه با ظهور دانشگاه‌های نسل آینده و فناور، دانشگاه‌ها علاوه بر اهتمام و رقابت بر کسب جایگاه‌های کیفی در آموزش و پژوهش، باید با معرفی و ارائه خدمات فرهنگی با کیفیت بالا، رضایت دانشگاهیان را نیز تضمین کنند.»

جزئیات رتبه بندی شش وجهی تعالی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰

در این رتبه بندی با تکیه بر مدل شش وجهی تعالی دانشگاه‌ها (مرجعیت علمی، حکمت بنیانی، فناور با نگاه به آینده، مأموریت گرا، پاسخگو و مطرح در گستره بین الملل)، تلاش شده است تا از هر معاونت شاخص‌هایی همگن احصاء شود که بر هرکدام از شش وجه تأثیری مثبت داشته باشد؛ ضمن آنکه همزمان با اتکاء به معرفی برخی شاخص‌های ویژه، عملکرد اختصاصی هر معاونت نیز مورد ازیابی قرار خواهد گرفت.

این مدل، ساختار مفهومی جامعی است که براساس اسناد بالادستی طراحی مدیریت علمی ارائه شده است. این ساختار تنظیمی شامل شش ورودی، سه فرآیند اصلی و شش خروجی است و به صورت مدلی تقریباً منسجم و همه جانبه معرفی شده که برای هماهنگ کردن بردار تمامی خرده فعالیت‌های علمی دانشگاه بسیار ضروری است.

پیش نویس اولیه شاخص‌های مورد نظر در رتبه بندی ۱۴۰۰، تعاریف عملیاتی و منبع اخذ داده‌ها، به معاونان آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال شده است تا دانشگاه‌ها با آمادگی بیشتری به این رتبه بندی وارد شوند.

همچنین از دانشگاه‌ها خواسته شده است تا نظرات خود درباره رویکرد، روش و شاخص‌های مورد استفاده در این طرح را به دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کنند.

مهر