سونامی کرونا؛ رکوردشکنی بی‌سابقه افزایش ناگهانی آمار بستری های کرونا

بنابر اعلام ماسک بر اساس داده‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت هفته اخیر ۲۸ هزار بستری جدید قطعی یا محتمل کرونا اتفاق افتاد که نسبت به هفته قبل حدود ۱۰ هزار مورد افزایش داشته است. این سرعت افزایش موارد بستری از ابتدای سال ۹۹ بی‌سابقه است.

به گزارش اندیشه معاصر؛ سونامی کرونا؛ رکوردشکنی بی‌سابقه افزایش ناگهانی آمار بستری های کرونا سبب نگرایپنی مردم و مسئولین شده است. به علت رکوردشکنی بی‌سابقه افزایش ناگهانی آمار بستری مبتلایان موج چهارم را باید سونامی کرونا نامید.

 

بنابر اعلام ماسک بر اساس داده‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت هفته اخیر ۲۸ هزار بستری جدید قطعی یا محتمل کرونا اتفاق افتاد که نسبت به هفته قبل حدود ۱۰ هزار مورد افزایش داشته است. (میله قرمز سمت راست نمودار دوم)

 

نمودار اول: تعداد بستری‌های جدید قطعی یا محتمل کرونا از ابتدای سال ۹۹ تاکنون به صورت هفتگی

 

نمودار دوم: افزایش (قرمز) یا کاهش (آبی) آمار بستری جدید هر هفته نسبت به هفته قبل

این سرعت افزایش موارد بستری از ابتدای سال ۹۹ بی‌سابقه است.

 

 

موج چهارم کرونا را باید سونامی نامید. سرعت افرایش بستری ۳.۷ برابر نسبت به مدت مشابه در موج دوم و سوم است.

 

رکوردشکنی بی‌سابقه افزایش ناگهانی آمار بستری کرونا/ موج چهارم را باید سونامی کرونا نامید