05:00 - 1400/01/18

روزنامه تلگراف| بدبختی در مادرید برای مردان کلوپ

روزنامه تلگراف| بدبختی در مادرید برای مردان کلوپ لیورپول در مادرید هم عملکرد خوبی نداشت. ۳ بر یک به رئال باختند و در آستانه حذف از لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفتند. خبر ورزشی

روزنامه تلگراف| بدبختی در مادرید برای مردان کلوپ

روزنامه تلگراف| بدبختی در مادرید برای مردان کلوپ

لیورپول در مادرید هم عملکرد خوبی نداشت. ۳ بر یک به رئال باختند و در آستانه حذف از لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفتند.

روزنامه تلگراف| بدبختی در مادرید برای مردان کلوپ

خبر ورزشی

مطالب مرتبط