۰۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

رقم قرارداد مهدی ترابی با پرسپولیس فاش شد

رقم قرارداد مهدی ترابی با پرسپولیس فاش شد گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان دقیق مبلغ قرارداد مهدی ترابی انجام شده اما خبردار شدیم این رقم نجومی نبوده است. خبر ورزشی

رقم قرارداد مهدی ترابی با پرسپولیس فاش شد

رقم قرارداد مهدی ترابی با پرسپولیس فاش شد

گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان دقیق مبلغ قرارداد مهدی ترابی انجام شده اما خبردار شدیم این رقم نجومی نبوده است.

رقم قرارداد مهدی ترابی با پرسپولیس فاش شد

خبر ورزشی

مطالب مرتبط