ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳ به صورت آنلاین و از طریق سامانه اینترنتی tem.mrud.ir انجام می گیرد. افرادی که واجد شرایط استفاده از این تسهیلات هستند، می توانند با مراجعه به سایت مذکور، درخواست خود را ثبت کنند. در ادامه هم با مراجعه به بانک تعیین شده، پرونده سازی را انجام داده و وام ودیعه را دریافت نمایند.