16:53 - 1403/04/15

حقوق تیرماه بازنشستگان در فیش حقوقی۳ میلیون تومان بیشتر است

با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی مبلغ ۳ میلیون تومان برای بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته واریز شد.

حقوق تیرماه بازنشستگان در فیش حقوقی۳ میلیون تومان بیشتر است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صفحه شخصی خود اعلام کرد:

در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین نامه اجرایی ‌متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسید.

بر این اساس مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی الحساب به هر یک از ۶.۲ میلیون بازنشسته صندوق های لشگری و کشوری و ۲.۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد.

 

مطالب مرتبط