اینفوگرافیک | حرف قطعی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی در اولین روز سال ۱۴۰۰، با اشاره به مسأله برجام، سیاست قطعی ایران در این زمینه را مورد تأکید قرار دادند
به گزارش اندیشه معاصر؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی در اولین روز سال ۱۴۰۰، با اشاره به مسأله برجام، سیاست قطعی ایران در این زمینه را مورد تأکید قرار دادند. به همین مناسبت مواضع جمهوری اسلامی که توسط رهبرانقلاب در ماههای اخیر بیان شده است در این اطلاع‌نگاشت مرور میشود.