تعیین شرط برای سرمربی سابق استقلال/ قرارداد فکری چگونه تمدید می‌شود؟

تعیین شرط برای سرمربی سابق استقلال/ قرارداد فکری چگونه تمدید می‌شود؟ نفت مسجدسلیمان تا پایان فصل جاری با محمود فکری قرارداد امضا کرد و در پایان در صورتی که این مربی بتواند همراه تیم به رتبه تک ‌رقمی دست پیدا کند، قراردادش از سوی باشگاه تمدید خواهد شد. خبر ورزشی

تعیین شرط برای سرمربی سابق استقلال/ قرارداد فکری چگونه تمدید می‌شود؟

نفت مسجدسلیمان تا پایان فصل جاری با محمود فکری قرارداد امضا کرد و در پایان در صورتی که این مربی بتواند همراه تیم به رتبه تک ‌رقمی دست پیدا کند، قراردادش از سوی باشگاه تمدید خواهد شد.

تعیین شرط برای سرمربی سابق استقلال/ قرارداد فکری چگونه تمدید می‌شود؟

خبر ورزشی