اقتصادی

تسهیلات تنها به ازدواج اولیه فرزند (عروس/داماد) است

رائه تسهیلات تنها به ازدواج اولیه فرزند (عروس/داماد) بازنشستگان و فرزند وظیفه بگیر (همسر) تعلق می گیرد. بنابراین به ازدواج دوم و … فرزندان افراد مذکور

یارانه/آنچه عروس داماد ها باید راجب یارانه طرح معیشتی بدانند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،رائه تسهیلات تنها به ازدواج اولیه فرزند (عروس/داماد) بازنشستگان و فرزند وظیفه بگیر (همسر) تعلق می گیرد. بنابراین به ازدواج دوم و … فرزندان افراد مذکور برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنبد.

تسهیلات تنها به ازدواج اولیه فرزند (عروس/داماد) است

ارائه شماره دفترکل، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه (بازنشسته/وظیفه بگیر همسر)

توجه به این نکته ضروری است که اسکن اصل صفحه اول شناسنامه و صفحه ای که مشخصات همسر و فرزندان قید شده باشد، الزامی است. در صورت عدم تهیه مدارک و اسناد فوق، درخواست متقاضی برای دریافت وام از سوی مراجع ذی صلاح رد خواهد گردید.

همچنین بخوانید:
ادارات و بانک‌ها فردا تعطیل شدند
وی همچنین یادآور شد: واریز این تسهیلات برای الباقی متقاضیان، پس از بررسی و احراز شرایط ایشان در تیرماه ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.

در راستای ارائه خدمات حمایتی به بازنشستگان، صندوق بازنشستگان کشوری با مشارکت بانک صادرات، وامی را تحت عنوان وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری به متقاضیان اعطا می نماید. برای دریافت این وام، داوطلبان باید، شرایط ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری را رعایت نمایند. ضوابط نام نویسی و دریافت این وام به شرح زیر می باشد:

پیگیری وام ازدواج

تسهیلات تنها به ازدواج اولیه فرزند (عروس/داماد) است

همچنین بخوانید:
جزئیات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳
ارائه تسهیلات تنها به ازدواج اولیه فرزند (عروس/داماد) بازنشستگان و فرزند وظیفه بگیر (همسر) تعلق می گیرد. بنابراین به ازدواج دوم و … فرزندان افراد مذکور، وامی تعلق نخواهد گرفت.

فرزندان بازنشستگان کشوری باید، بعد از تاریخ (۱۳۹۸/۰۱/۰۱) ازدواج نمایند.

مبلغ وام سیصد و پنجاه میلیون ریال می باشد و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/ وظیفه دریافت می نماید، واریز خواهد شد.

بازنشستگان و موظفین (همسر) که در دوره های قبلی، نسبت به اخذ وام ازدواج مزبور اقدام نموده اند، امکان ثبت نام و بهره مندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود نخواهند داشت.

متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آن ها کمتر از یک سال گذشته و افرادی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

در مواردی که از یک دفترکل وظیفه بگیری، بیش از یک همسر حقوق دریافت نمایند، فقط یکی از وراث وظیفه بگیر (همسر) و با رضایت وظیفه بگیر دیگر (همسر دیگر) می تواند از تسهیلات وام استفاده نماید. لذا سایر ورثه (همسر دیگر) می بایست پس از ورود به لینک «سامانه تعهد وراث» و تکمیل آن، رضایت خود را از دریافت وام توسط متقاضی (همسر) اعلام نماید.

حداقل حقوق خالص دریافتی در زمان ثبت نام مشمولین می بایست مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط