شاخص بورس سبز باقی ماند

شاخص بورس در پایان کار امروز بازار سهام با رشد پنج هزار و ۶۵واحدی همراه شد.

شاخص بورس در پایان کار امروز بازار سهام با رشد پنج هزار و ۶۵واحدی همراه شد.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد پنج هزار و ۶۵واحدی (۰.۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۷هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۰۵درصد افت کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از دو هزار و ۹۵۵میلیارد تومان رسید.

بیش از ۱۰۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۶۷نماد و افت بیش از یک درصد ۴۴۸نماد را شاهد بودیم.