۱۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

افزایش ۸ هزار نفری تعداد هواداران کمک کننده به پرسپولیس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تقریباً دو هفته پیش بود که در خبری اختصاصی اعلام کردیم حدود ۳۲ هزار هوادار پرسپولیس در طرح کمک مالی به این باشگاه شرکت کرده‌اند. پس از آن خبر، کمپینی بین هواداران پرسپولیس راه افتاد تا تعداد کمک ک...

افزایش ۸ هزار نفری تعداد هواداران کمک کننده به پرسپولیس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تقریباً دو هفته پیش بود که در خبری اختصاصی اعلام کردیم حدود ۳۲ هزار هوادار پرسپولیس در طرح کمک مالی به این باشگاه شرکت کرده‌اند. پس از آن خبر، کمپینی بین هواداران پرسپولیس راه افتاد تا تعداد کمک کنندگان به باشگاه به مرز یک میلیون نفر برسد تا مبلغ جمع شده بتواند مشکلات زیادی را از باشگاه پرسپولیس حل کند.

در همین خصوص تعداد کمک کننده‌ها به باشگاه پرسپولیس افزایش پیدا کرده، اما اصلاً به رقم مد نظر مدیران باشگاه و هواداران نزدیک هم نیست.

طبق آمار به دست آمده از باشگاه پرسپولیس تا الان حدود ۴۰ هزار نفر از هواداران پرسپولیس در سراسر ایران به باشگاه  کمک مالی کرده‌اند؛ هرچندکه مبلغ جمع شده تا به امروز مبلغ بدی نیست، اما انتظار مدیران باشگاه پرسپولیس و همچنین تعدادی از خود هواداران این باشگاه، بیشتر از این تعداد و این مبلغ بوده است.

با وجود افزایش ۸ هزار نفری هواداران پرسپولیس نسبت دو هفته گذشته، هنوز حتی به اندازه ظرفیت کامل ورزشگاه آزادی در یک بازی پرسپولیس هم از طرف هواداران به این باشگاه کمک مالی نشده. هر چند تا همین‌ جا هم رکورد کمک‌های مالی از طرف هواداران به باشگاه‌های فوتبال در ایران شکسته شده است، اما با مبلغ مورد نظر باشگاه پرسپولیس و تعداد هواداران پیش‌بینی شده فاصله زیادی دارد.

در کمپینی که از دو هفته پیش راه افتاد، گفته شده بود اگر یک میلیون هوادار پرسپولیس فقط نفری ۶۰ هزار تومان به این باشگاه کمک کنند مبلغ قابل توجه ۶۰ میلیارد تومان جمع آوری می‌شود که می‌تواند تمام مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس را حل کند، اما تا امروز حدود ۴۰ هزار هوادار در این طرح شرکت کرده‌اند و مبلغ جمع شده هنوز به سه میلیارد تومان هم نرسیده.

 

مطالب مرتبط