آمار امروز کرونا در جهان۱۹ فروردین / ایران در رده ششم مبتلایان جهان

براساس آمار‌های جهانی اعلام شده شمار کل مبتلایان به کرونا در سراسر جهان طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۵۱ هزار و ۸۷۸ نفری به ۱۳۳ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۴۲۱ نفر رسیده است.

به گزارش اندیشه معاصر؛ طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۵۱ هزار و ۸۷۸ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۳۳ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۴۲۱ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۲ هزار و ۹۶۹ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۲۴ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۰۷ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۷۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۱ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۲۴۳ نفر (۷۵ هزار و ۱۸۳ نفر)

۲. برزیل ۱۳ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۱ نفر (۹۰ هزار و ۹۷۳ نفر)

۳. هند ۱۲ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۶۱ نفر (۱۲۶ هزار و ۳۱۵ نفر)

۴. فرانسه ۴ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۳۰۸ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۱۶۲ نفر (۸ هزار و ۲۹۴ نفر)

۶. بریتانیا ۴ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۹۱ نفر (۲ هزار و ۷۶۳ نفر)

۷. ایتالیا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۳۹۳ نفر (۱۳ هزار و ۷۰۸ نفر)

۸. ترکیه ۳ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۹۲۵ نفر (۵۴ هزار و ۷۴۰ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۳۶ نفر (۸ هزار و ۷۸۸ نفر)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۷۲ نفر (۱۴ هزار و ۹۳۶ نفر)

ایران در این فهرست با یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۳۴۸ نفر مبتلا و ۲۰ هزار و ۹۵۴ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۷۲ هزار و ۸۴۹ نفر (۸۷۳ نفر)

۲. برزیل ۳۴۱ هزار و ۹۷ نفر (۳ هزار و ۷۳۳ نفر)

۳. مکزیک ۲۰۵ هزار و ۵۹۸ نفر (۵۹۶ نفر)

۴. هند ۱۶۶ هزار و ۸۹۲ نفر (۶۸۴ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۶ هزار و ۹۲۷ نفر (۴۵ نفر)

۶. ایتالیا ۱۱۲ هزار و ۳۷۴ نفر (۶۲۷ نفر)

۷. روسیه ۱۰۱ هزار و ۴۸۰ نفر (۳۷۴ نفر)

۸. فرانسه ۹۷ هزار و ۷۲۲ نفر (۴۳۳ نفر)

۹. آلمان ۷۸ هزار و ۱۷۴ نفر (۳۱۲ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۶ هزار و ۳۷ نفر (۱۲۶ نفر)

ایران در این فهرست با ۶۳ هزار و ۶۹۹ نفر فوتی و ۱۹۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.