پرداخت معوقات
صفحه اصلی  /  پرداخت معوقات

خبر خوش برای فرهنگیان بازنشسته | پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته، خرید خدمات و حق التدریس

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته ۱۴۰۱ و بخشی از مطالبات معلمان خرید خدمات و حق التدریسی خبرداد.

آخرین اخبار