واریزی دولت
صفحه اصلی  /  واریزی دولت

جزئیات جدید از واریز بسته معیشتی/واریز بسته معیشتی ۲ میلیونی دولت برای همه

توجه توجه؛ واریز بسته معیشتی 2 میلیونی دولت برای همه مردم از امشب در ادامه جزئیات جدید از واریز بسته معیشتی را بخوانید.

دولت ها به مناسبت ایام خاص شروع به واریزی جدید به همه می پردازند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم موضوع تکافل اجتماعی است، گفت: یکی از طرح‌هایی که در دولت سیزدهم شروع شد

دولت ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان به حساب این افراد واریز کرد

واریزی جدید دولت اینبار برای سربازان است.حداقل حقوق سربازان مجرد فعال در مناطق غیرعملیاتی نیز که در فروردین ماه به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است