ملی
صفحه اصلی  /  ملی

فروش برخی کالاهای اداری فرسوده بانک ملی ایران در استان اصفهان از طریق مزایده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این مزایده ساعت ۸ مورخ ۲۷ آذر ماه جاری تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۷ دی ماه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده ۱۰۰۲۰۰۱۱۹۵۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترو...

آخرین اخبار