لغو امتحان
صفحه اصلی  /  لغو امتحان

لغو امتحانات در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت چه داستانی پشتش بود؟

کل کشور، در پیگیری حقوق عامه‌ و پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به رضامراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش نوشت