طرح ساماندهی
صفحه اصلی  /  طرح ساماندهی

برچیدن بساط پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی با پاسخ مثبت «شورای نگهبان» به «طرح ساماندهی کارکنان»

یک فعال کارگری گفت: در انتظار پاسخ شورای نگهبان به طرح ساماندهی هستیم.

چه کسانی مشمول طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند؟ + زمان اجرای ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکت‌های پیمانکاری مطرح شد، رفت و برگشت‌های بسیاری بین مجلس و شورای نگهبان داشت و به نظر می‌رسد که احتمال اجرای آن در سال آینده قوت گرفته است.

آخرین اخبار