سامانه LMS
صفحه اصلی  /  سامانه LMS

سامانه ال ام اس فرهنگیان (سراسر کشور) | معرفی سامانه lms معلمان + ورود مستقیم به سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان lms.cfu.ac.ir

ال ام اس فرهنگیان به نشانی اینترنتی lms.cfu.ac.ir و یا lms1.cfu.ac.ir سامانه ای است که از سوی دانشگاه فرهنگیان و با هدف ارائه خدمات غیر حضوری آموزشی به دانشجو معلمان و اساتید این دانشگاه روی کار آمده است.

آخرین اخبار