خرید خدمات
صفحه اصلی  /  خرید خدمات

خبر رسمی از «تعیین تکلیف معلمان خرید خدمات» به زودی

اخرین وضعیت تعیین تکلیف معلمان خرید خدمات را در اندیشه معاصر بخوانید.

۳ ماه حقوق برای این گروه از فرهنگیان/ تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: مقرر شده است که حداکثر طی ۲ هفته آینده قرارداد با نیروهای خرید خدمات منعقد شود و تا قبل از پایان سال حداقل ۳ ماه حقوق پرداخت خواهد شد.

آخرین اخبار