حقوق بازنشستگان لشگری
صفحه اصلی  /  حقوق بازنشستگان لشگری

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری در ۱۴۰۳ به همراه این مبلغ + زمان واریز مابه التفاوت

کف حقوق بازنشستگان در 1402 نزدیک به 7 میلیون بود که با افزایش 2 میلیونی به 9 میلیون تومان در 1403 می رسد.

واریز حقوق بهمن ماه ۱۴۰۲ بازنشستگان کشوری و لشگری؛ بزودی/ افزایش حقوق به همراه عیدی در بهمن ۱۴۰۲

بازنشستگان لشگری در انتظار افزایش حقوق در بهمن ماه و صدور احکام جدید خود هستند.

آخرین اخبار