بیمه تکمیلی دانا
صفحه اصلی  /  بیمه تکمیلی دانا

بیمه دانا فرهنگیان | نحوه و شرایط ثبت‌ نام در بیمه تکمیلی فرهنگیان دانا https://apps1.dana-insurance.ir/ + حق‌ بیمه پرداختی بیمه تکمیلی فرهنگیان ۱۴۰۲

بیمه تکمیلی فرهنگیان در دسته بیمه‌های گروهی قرار می‌گیرد و هزینه‌های درمانی کارکنان آموزش و پرورش و افراد تحت تکفل آنها را پوشش می‌دهد.

آخرین اخبار