بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی
صفحه اصلی  /  بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی

جدول تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در سال جاری

هزینه ماهانه بیمه تکمیلی هر نفر مبلغ ۳/۵۸۰/۰۰۰ ریال است که از این مبلغ سهم هر بازنشسته ۳۰ درصد می باشد و ماهانه مبلغ ۱/۰۷۴/۰۰۰ ریال بابت بیمه تکمیلی

سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد!

قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۳ میان کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور