اپلیکیشن دینا
صفحه اصلی  /  اپلیکیشن دینا

دینا اپلیکیشن اختصاصی درمان بیمه ملت | بیمه تکمیلی ملت بازنشستگان کشوری + استعلام بیمه تکمیلی ملت با کد ملی

بیمه تکمیلی ملت بازنشستگان اقدام به راه اندازی اپلیکیشن جدید درمان شرکت بیمه ملت با نام «دینا» کرده است که با هدف ارائه خدمات نوین و تسهیل امور درمانی بازنشستگان محترم صندوق بازنشستگی کشوری، در دسترس تمامی بازنشستگان این صندوق قرار گرفت.