امنیت انتخابات
صفحه اصلی  /  امنیت انتخابات

روند مشارکت مردم در انتخابات آتی افزایشی است

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: در موضوع مشارکت در انتخابات، با توجه به رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفت و صلاحیت اکثریت افراد را مورد تایید قرار دارد، فضای رقابتی خوبی به وجود آمده است. بر اساس نظرسنجی‌هایی که از روند مشارکت در ...

آخرین اخبار