اقتصادی
صفحه اصلی  /  اقتصادی

وام میلیاری مسکن | چاره کار مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را برای پرداخت وام‌های یک میلیارد تومانی به خانه‌اولی‌ها با نرخ سود حمایتی ارائه کرده است.