استعلام بیمه نامه
صفحه اصلی  /  استعلام بیمه نامه

استعلام بیمه نامه به ساده ترین روش ممکن| فیش بیمه تامین اجتماعی + کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

کارفرمایان برای دریافت فیش حق بیمه تامین اجتماعی باید بعد از مراجعه به شعب کارگزاری تامین اجتماعی و تکمیل توافق نامه به سامانه تامین اجتماعی مراجعه کرده و از قسمت صدور برگ پرداخت نسبت به دریافت فیش حق بیمه اقدام نمایند که مراحل آن را در اند...