14:18 - 1403/04/21

ماجرای آشنایی سخنگوی دولت با شهید رئیسی

سخنگوی دولت سیزدهم در برنامه‌ای خاطره‌ای را از نحوه آشنایی خود با رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی روایت کرد.

ماجرای آشنایی سخنگوی دولت با شهید رئیسی

 سخنگوی دولت سیزدهم در برنامه‌ای خاطره‌ای را از نحوه آشنایی خود با رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی روایت کرد.

 

مطالب مرتبط