11:51 - 1403/04/20

صحبت‌های حاج قاسم بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸/فیلم

صحبت‌های حاج قاسم بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را در اینجا ببینید.

صحبت‌های حاج قاسم بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸/فیلم

 صحبت‌های سردار شهید قاسم سلیمانی بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ، این صحبت‌ها، چند روز بعد از پیام امام خمینی(ره) بوده است.

 

مطالب مرتبط