12:11 - 1403/04/20

اطلاعاتی درباره ابتلای بایدن به پارکینسون/فیلم

گزارش صداوسیما در خصوص برخی اطلاعات درباره ابتلای بایدن به پارکینسون را ببینید.

اطلاعاتی درباره ابتلای بایدن به پارکینسون/فیلم

گزارش صداوسیما در خصوص برخی اطلاعات درباره ابتلای بایدن به پارکینسون را ببینید.

 

مطالب مرتبط