10:19 - 1403/04/18

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳/ قیمت کاهشی شد

امروز قیمت طلا روند کاهش را دنبال کرده است و ارزش هر اونس به ۲,۳۸۴ (دو هزار و سیصد و هشتاد و چهار ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳/ قیمت کاهشی شد

 بازار جهانی امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا  نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۸۴ (دو هزار و سیصد و هشتاد و چهار ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

 

مطالب مرتبط