۴۴۰ هزار فقره چک صیاد به مشتریان تحویل داده شده است

سخنگوی اجرای قانون چک با بیان اینکه ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده، گفت: چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، آمنه نادعلیزاده به تشریح چگونگی ثبت، تأیید و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد پرداخت و گفت: چک‌های […]

۴۴۰ هزار فقره چک صیاد به مشتریان تحویل داده شده است

سخنگوی اجرای قانون چک با بیان اینکه ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده، گفت: چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، آمنه نادعلیزاده به تشریح چگونگی ثبت، تأیید و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد پرداخت و گفت: چک‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ در شبکه بانکی توزیع شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است، افزود: چک‌های جدید بنفش رنگ بوده و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی آنها درج شده است.

نادعلی زاده ادامه داد: اطلاعات چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و این چک‌ها در غیر این صورت توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند که این افراد می‌توانند از درگاه‌های بانکی خود شامل «اینترنت بانک»، «همراه بانک» یا «اپلیکیشن‌های پرداخت» به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه دریافت کنندگان چک‌های جدید نیز باید اطلاعات مندرج در برگه چک را با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطابق داده و نسبت به تأیید یا رد چک اقدام کنند، گفت: انتقال چک نیز صرفاً از طریق ثبت کدملی گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان پذیر است و گیرنده جدید نیز ملزم به تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد است.

نادعلی زاده گفت: متناظر با هر ثبتی در مورد چک‌های جدید یک تأیید نیز باید در سامانه صیاد انجام شود.؛ ضمن اینکه صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع است.

مهر