۳ واریزی‌ هفته آینده کدامند؟

در هفته آینده سه واریزی برای گروه‌های مختلف مردم انجام می‌شود که شامل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مرحله دوم سود سهام عدالت و یارانه ماه رمضان است. اگرچه هنوز واریز یارانه رمضان قطعی نیست.

به گزارش اندیشه معاصر؛ سه واریزی‌ هفته آینده را در ادامه مورد بررسی قرار دادیم که یکی از آن ها مرحله دوم سود سهام عدالت ۹۹ است. در هفته آینده دو واریزی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مرحله دوم سود سهام عدالت قطعی است و احتمالا بسته معیشتی ماه رمضان نیز پرداخت شود.