یکه‌تازی خوزستان با کسب ۵ مقام نخست انفرادی

یکه‌تازی خوزستان با کسب ۵ مقام نخست انفرادی مسابقات انتخابی تیم‌ملی کشتی‌فرنگی نوجوانان گرامیداشت شهدای دانش‌آموز در شهر سنندج برگزار و دقایقی پیش بامعرفی نفرات برتر به‌پایان رسید. خبر ورزشی

یکه‌تازی خوزستان با کسب ۵ مقام نخست انفرادی

مسابقات انتخابی تیم‌ملی کشتی‌فرنگی نوجوانان گرامیداشت شهدای دانش‌آموز در شهر سنندج برگزار و دقایقی پیش بامعرفی نفرات برتر به‌پایان رسید.

یکه‌تازی خوزستان با کسب ۵ مقام نخست انفرادی

خبر ورزشی