۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

گزارش تمرین پرسپولیس در روزی شاگردان یحیی فوتبال و هندبال بازی کردند

گزارش تمرین پرسپولیس در روزی شاگردان یحیی فوتبال و هندبال بازی کردند تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس امروز به مدت یک ساعت و به صورت سبک برگزار شد. خبر ورزشی

گزارش تمرین پرسپولیس در روزی شاگردان یحیی فوتبال و هندبال بازی کردند

گزارش تمرین پرسپولیس در روزی شاگردان یحیی فوتبال و هندبال بازی کردند

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس امروز به مدت یک ساعت و به صورت سبک برگزار شد.

گزارش تمرین پرسپولیس در روزی شاگردان یحیی فوتبال و هندبال بازی کردند

خبر ورزشی

مطالب مرتبط