04:15 - 1403/04/15

کیفیت هوای امروز تهران چگونه است؟

هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» است.

کیفیت هوای امروز تهران چگونه است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، کیفیت هوای شهر تهران با میانگین ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار دارد و در چند نقطه پایتخت نیز شرایط قرمز است.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار دارد و توصیه می‌شود کودکان و زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی در منزل بمانند.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۱۰۴ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

بر اساس اطلاعات سنجش کیفیت هوای تهران، ۲ منطقه در وضعیت قرمز (آلوده برای همه افراد) قرار دارد اما در سایر نقاط پایتخت وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

پایتخت نشینان از ابتدای امسال تاکنون، پنج روز هوای پاک، ۸۴ روز هوای سالم، ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه سنی حساس و یک روز هم هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی استنشاق کردند.

از ابتدای سال جاری تا امروز ۱۰ روز هوای پاک، ۲۱۸ روز هوای قابل قبول، ۹۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها در روز شمار شاخص آلودگی هوای پایتخت ثبت شده است.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

۴۷۲۳۶

مطالب مرتبط