کنایه عجیب امامی فر به علی کریمی/ کنار دایی و استیلی هم کار کرده‌ام!

کنایه عجیب امامی فر به علی کریمی/ کنار دایی و استیلی هم کار کرده‌ام! بازیکن پیشین تیم ملی و رئیس مرکز ملی فوتبال گفت: برنامه‌های کاندیدای ریاست فدراسیون را مطالعه کرده بودم و تفکراتم با برنامه‌های عزیزی خادم همخوانی داشت. خبر ورزشی

کنایه عجیب امامی فر به علی کریمی/ کنار دایی و استیلی هم کار کرده‌ام!

بازیکن پیشین تیم ملی و رئیس مرکز ملی فوتبال گفت: برنامه‌های کاندیدای ریاست فدراسیون را مطالعه کرده بودم و تفکراتم با برنامه‌های عزیزی خادم همخوانی داشت.

کنایه عجیب امامی فر به علی کریمی/ کنار دایی و استیلی هم کار کرده‌ام!

خبر ورزشی