۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

کنایه سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند!

کنایه سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند! همایون شاهرخی می‌گوید حتما مسائلی در خصوص سرپرست جدید تیم ملی وجود دارد که باعث شایعات شده است. خبر ورزشی

کنایه سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند!

کنایه سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند!

همایون شاهرخی می‌گوید حتما مسائلی در خصوص سرپرست جدید تیم ملی وجود دارد که باعث شایعات شده است.

کنایه سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند!

خبر ورزشی

مطالب مرتبط