کلوپ به داور آلمانی چه گفت؟

کلوپ به داور آلمانی چه گفت؟ یورگن کلوپ می‌گوید تصمیم فلیکس بریش برای خطا نگرفتن روی مانه ناعادلانه بود، با این حال تیمش شرایط خوبی در این بازی نداشته. خبر ورزشی

کلوپ به داور آلمانی چه گفت؟

یورگن کلوپ می‌گوید تصمیم فلیکس بریش برای خطا نگرفتن روی مانه ناعادلانه بود، با این حال تیمش شرایط خوبی در این بازی نداشته.

کلوپ به داور آلمانی چه گفت؟

خبر ورزشی