08:14 - 1400/01/18

کاهش مشارکت اقتصادی در کدام استانها نرخ بیکاری را تک رقمی کرد؟

نرخ بیکاری ۷ استان از جمله گلستان که در زمستان سال ۹۸ دو رقمی بود، به استناد داده‌های مرکز آمار در زمستان سال ۹۹ بدلیل کاهش مشارکت اقتصادی تک رقمی شد. به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری ۷ استان که در زمستان سال ۹۸ دو رقمی بوده است، در زمستا...

کاهش مشارکت اقتصادی در کدام استانها نرخ بیکاری را تک رقمی کرد؟
کاهش مشارکت اقتصادی در کدام استانها نرخ بیکاری را تک رقمی کرد؟

نرخ بیکاری ۷ استان از جمله گلستان که در زمستان سال ۹۸ دو رقمی بود، به استناد داده‌های مرکز آمار در زمستان سال ۹۹ بدلیل کاهش مشارکت اقتصادی تک رقمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری ۷ استان که در زمستان سال ۹۸ دو رقمی بوده است، در زمستان سال ۹۹ تک رقمی شده است. که به اذعان مرکز آمار ایران، علت آن، کاهش مشارکت اقتصادی (جمعیتی که در سن اشتغال قرار دارد اما جویای کار نیست) است.

مقایسه نرخ بیکاری استان‌ها نشان می‌دهد، نرخ بیکاری ۷ استان گلستان از ۱۲ درصد به ۹ درصد، گیلان ۱۱.۹ درصد به ۸.۱ درصد، اردبیل از ۱۱.۵ درصد به ۸.۷ درصد، قزوین از ۱۰.۶ درصد به ۹.۶ درصد، بوشهر از ۱۰.۳ درصد به ۹.۳ درصد، اصفهان از ۱۰.۳ درصد به ۹.۸ درصد و کهگیلویه و بویراحمد از ۱۰.۱ درصد به ۹.۷ درصد کاهش یافته و تک رقمی شده است.

در مقابل نرخ بیکاری یک استان یعنی قم که تک رقمی بود، دو رقمی شده و از ۹.۷ درصد به ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است.

استان‌هایی که نرخ بیکاری آنها تک رقمی شده است (منبع: مرکز آمار ایران)

استان زمستان ۹۸ زمستان ۹۹
گلستان ۱۲ درصد ۹ درصد
گیلان ۱۱.۹ درصد ۸.۱ درصد
اردبیل ۱۱.۵ درصد ۸.۷ درصد
قزوین ۱۰.۶ درصد ۹.۶ درصد
بوشهر ۱۰.۳ درصد ۹.۳ درصد
اصفهان ۱۰.۳ درصد ۹.۸ درصد
کهگیلویه و بویراحمد ۱۰.۱ درصد ۹.۷ درصد

مقایسه آماری آخرین نتایج منتشر شده از وضعیت نیروی کار در استان‌ها توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در بین استان‌های دارای نرخ بیکاری دو رقمی استان کردستان با نرخ بیکاری ۱۸.۸ درصد همچنان بالاترین نرخ بیکاری استان کشور و استان البرز با نرخ ۱۰.۱ درصدی پایین‌ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند.

پس از استان کردستان، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۸ درصد، آذربایجان غربی با نرخ بیکاری ۱۴.۷ درصد و هرمزگان با نرخ ۱۴.۱ درصد قرار دارند.

استان‌های دارای نرخ بیکاری دو رقمی

استان زمستان ۹۹
کردستان ۱۸.۸ درصد
کرمانشاه ۱۸ درصد
آذربایجان غربی ۱۴.۷ درصد
هرمزگان ۱۴.۱ رصد
یزد ۱۳.۵ درصد
چهارمحال و بختیاری ۱۳.۴ درصد
خوزستان ۱۲.۹ درصد
لرستان ۱۲.۵ درصد
خراسان شمالی ۱۲.۲ درصد
کرمان ۱۰.۸ درصد
قم ۱۰.۲ درصد
سیستان و بلوچستان ۱۰.۲ درصد
البرز ۱۰.۱

باید توجه داشت که نرخ مشارکت اقتصادی که بیانگر تعداد افراد فعال در جامعه (بیکار یا شاغل / افراد جویای کار) است، در زمستان سال ۹۹ به صورت میانگین یک تا ۴ درصد با کاهش مواجه شده است. به عنوان نمونه بررسی نرخ بیکاری استان کردستان نشان می‌دهد که این نرخ در زمستان سال ۹۸ در این استان ۲۰ درصد بوده که در زمستان سال ۹۹ به ۱۸.۸ درصد رسیده است یعنی کاهش ۱.۸ درصدی در نرخ بیکاری این استان رخ داده اما از آن طرف نرخ مشارکت اقتصادی در کردستان از ۴۴.۷ درصد به ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین کاهش نرخ بیکاری، بدلیل کاهش جمعیت فعال بوده است، نه شاغل شدن بیکاران.

اما در استان یزد کاهش نرخ بیکاری، همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است؛ به این صورت که نرخ بیکاری در زمستان ۹۸ از ۱۱.۶ درصد، در زمستان سال ۹۹ به ۱۳.۵ کاهش یافته است و در عین حال، نرخ مشارکت نیز که در زمستان ۹۸ روی ۴۵.۶ درصد بوده، در زمستان سال ۹۹ به ۴۹.۵ درصد افزایش یافته است. یعنی بازار کار در استان یزد شاهد ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بوده است به طوری که علیرغم افزایش جمعیت جویای کار، شاهد کاهش نرخ بیکاری هم بوده‌ایم.

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد فقط در ۵ استان کشور نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ افزایش یافته است که شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، قم، گیلان و قزوین است.

مهر

مطالب مرتبط