کاهش قیمت خودرو ادامه دار شد / پراید ۲۸۵ میلیون شد !

براساس آخرین خبرها از بازار محصولان سایپا، به نظر می رسد که قیمت کوییک دنده ای کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۸۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۵۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۵۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۴۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۴۰ میلیون تومان رسید.

جدول قیمت محصولات سایپا

قیمت کارخانه (تومان)

قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان)

پراید ۱۵۱ ۱۴۰۰ ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۱۴۰۱ ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا ۲ ۱۴۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا ۲ ۱۴۰۱ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا صندوقدار SX ۱۴۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا صندوقدار SX ۱۴۰۱ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX ۱۴۰۰ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX ۱۴۰۱ ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا پلاس دنده ای ۱۴۰۰ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا S ۱۴۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا S ۱۴۰۱ ۱۶.۹۹۸.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۰ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲ ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک R اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۱ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۲ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۰ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۱ ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۲ ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۰ ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۱ ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۲ ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.