کاش همه دولتمردان صراحت و صداقت داشتند

سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت: در این شرایط کرونایی وظیفه هر عاقلی است که فرمانده در میدان خود را حمایت کند گریه ها و فریادهای روز های گذشته دکتر نمکی دیدن بحران های امروز و جنازه های فراوان […]

سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت:

در این شرایط کرونایی وظیفه هر عاقلی است که فرمانده در میدان خود را حمایت کند گریه ها و فریادهای روز های گذشته دکتر نمکی دیدن بحران های امروز و جنازه های فراوان در امروز بود.

کاش همه دولتمردان صراحت و صداقت دکتر ‎نمکی را داشتند.

افکار