کارتون| پرواز کنسل است، پیاده شوید!

۱۲ تیمی که قرار بود در سوپرلیگ اروپا شرکت کنند یکی یکی انصراف دادند تا این پروژه فعلاً منتفی شود! سوژه جدیدترین کاریکاتور عمر مومنی هم همین اتفاق بوده. منبع: خبرورزشیخبر ورزشی

۱۲ تیمی که قرار بود در سوپرلیگ اروپا شرکت کنند یکی یکی انصراف دادند تا این پروژه فعلاً منتفی شود! سوژه جدیدترین کاریکاتور عمر مومنی هم همین اتفاق بوده.

کارتون| پرواز کنسل است، پیاده شوید!

منبع: خبرورزشیخبر ورزشی