چگونه از آرواره‌های قدرتمند تمساح فرار کنیم؟ + فیلم

  باشگاه خبرنگاران نوشت: چند تمساح در یک آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند تا در مورد زندگی و نحوه فرار از آرواره‌های قدرتمند آنها اطلاعاتی کسب شود. آزمایش کنندگان به میان تعداد زیادی تمساح رفتند تا از نزدیک با این موجودات آشنا شوند.  

 

باشگاه خبرنگاران نوشت: چند تمساح در یک آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند تا در مورد زندگی و نحوه فرار از آرواره‌های قدرتمند آنها اطلاعاتی کسب شود. آزمایش کنندگان به میان تعداد زیادی تمساح رفتند تا از نزدیک با این موجودات آشنا شوند.