چهره‌های مطرح سینما که در ورزش هم ستاره بودند/ سوپراستار سینمای ایران تنها نیست!

چهره‌های مطرح سینما که در ورزش هم ستاره بودند/ سوپراستار سینمای ایران تنها نیست! سینما و ورزش با یکدیگر در تضاد نیستند، بازیگران بسیاری بوده‌اند که توانایی‌شان در ورزش را به رخ کشیده و برعکس آن هم رخ داده، ورزشکارانی بوده‌اند که روی به بازیگری آورده‌اند. خبر ورزشی

چهره‌های مطرح سینما که در ورزش هم ستاره بودند/ سوپراستار سینمای ایران تنها نیست!

سینما و ورزش با یکدیگر در تضاد نیستند، بازیگران بسیاری بوده‌اند که توانایی‌شان در ورزش را به رخ کشیده و برعکس آن هم رخ داده، ورزشکارانی بوده‌اند که روی به بازیگری آورده‌اند.

چهره‌های مطرح سینما که در ورزش هم ستاره بودند/ سوپراستار سینمای ایران تنها نیست!

خبر ورزشی