چهارشنبه سوری چند شنبه است؟

چهارشنبه سوری امسال ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۲ اسفند ماه می باشد.

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری ۱۴۰۲ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم شمسی به شرح زیر است:
– سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
– ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم میلادی به شرح زیر است:
– Tuesday, 12 March 2024
– ۲۰۲۴/۰۳/۱۲

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق چهارشنبه سوری در تقویم قمری به شرح زیر است:
– الثلاثاء، ٠٢ رمضان ١۴۴۵
– ١۴۴۵/٠٩/٠٢

چهارشنبه سوری امسال چندم است؟

تاریخ چهارشنبه سوری امسال ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ می باشد.