چرا مهدی پاشازاده به پلیس فتا مراجعه کرد؟

چرا مهدی پاشازاده به پلیس فتا مراجعه کرد؟ پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: به پلیس فتا رفتم تا اطلاعاتی را درباره موضوع شرط‌بندی در اختیار آنجا قرار بدهم. خبر ورزشی

چرا مهدی پاشازاده به پلیس فتا مراجعه کرد؟

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: به پلیس فتا رفتم تا اطلاعاتی را درباره موضوع شرط‌بندی در اختیار آنجا قرار بدهم.

چرا مهدی پاشازاده به پلیس فتا مراجعه کرد؟

خبر ورزشی