چرا مدیرعامل سابق استقلال مجوز حرفه‌ای پرسپولیس را امضاء نکرد؟

اما پشت پرده این ماجرا چیست؟ زمانی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای حکم صادر کرد، خطاب به آنها گفت؛ در صورت مماشات با باشگاه ها و یا تایید بارگذاری مدارک نادرست علاوه بر جریمه فدراسیون فوتبال، اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای را به صورت شخصی هم جریمه خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، عضو کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال در خصوص امضاء نکردن مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال مصاحبه کرده است و گفته است، نمی تواند به کنفدراسیون فوتبال آسیا دروغ بگوید. استقلال و پرسپولیس مالکیت مشترک دارند.

اما پشت پرده این ماجرا چیست؟ زمانی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای حکم صادر کرد، خطاب به آنها گفت؛ در صورت مماشات با باشگاه ها و یا تایید بارگذاری مدارک نادرست علاوه بر جریمه فدراسیون فوتبال، اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای را به صورت شخصی هم جریمه خواهد کرد.

به واقع این بار اگر کمیته صدور مجوز حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به این نتیجه برسد، اعضای این کمیته در ایران مدارک نادرست را تایید کرده‌اند و تایید این مدارک منجر به صدور مدرک حرفه‌ای برای باشگاه شده است، علاوه بر جریمه نقدی فدراسیون فوتبال ایران اعضای این کمیته را هم جریمه خواهد کرد. جریمه‌ای که دلاری است و ضرر سنگینی را به اعضاء وارد خواهد کرد.

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.